Informacje o Nadawcy

Nazwa programu: TV ELTRONIK

Nadawca Programu: MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr koncesji: 332/K/2018-TK

Siedziba: 87-300 Brodnica ul. 3 maja 3

Dane kontaktowe:
tel. 566498100 ; 56/6498125
e-mail : biuro@eltronik.net.pl
www.eltronik.net.pl

Organ nadawczy, wspólnicy:
Ewa Anastazja Węgrzynowska
Leszek Kazimierz Węgrzynowski

Beneficjentami rzeczywistymi ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są:
Ewa Anastazja Węgrzynowska
Leszek Kazimierz Węgrzynowski
Jan Karwowski

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Usługi Medialne świadczone przez nadawcę:
Produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Postprodukcja związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Działalność reklamowa
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach: telewizyjnych, elektronicznych (internet), drukowanych
Dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej