Dziękujemy za wybranie firmy ELTRONIK jako lokalnego Operatora – to właściwy wybór !

W celu ułatwienia korzystania z naszych usług, przygotowaliśmy dla Państwa przydatne informacje i wskazówki w formie pytań i odpowiedzi tzw. FAQ.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zagadnieniami, które być może pozwolą i przyspieszą w rozwiązaniu m. in. problemu technicznego.

a) Pierwszy przypadek -abonent posiada moduł CI

czynności, które należy wykonać:
- sprawdzić czy program jest z naszego pakietu, zgodnie z umową
- sprawdzić czy poprawnie włożony jest moduł CI, zgodnie z instrukcją TV. Przy poprawnej instalacji nie występują komunikaty o błędach.
- włączyć dowolnym program kodowany i poczekać ok. 20 minut na automatyczne przekazanie uprawnień.

b) Abonent posiada dekoder

Należy wysunąć i ponownie wsunąć kartę. Karta znajduje się z tyłu dekodera.
Należy sprawdzić poprawność włożenia karty smart. Karta znajduje się wewnątrz modułu CI lub z tyłu dekodera. Karta powinna być włożona tak, jak przedstawiono na na rysunku poniżej.

Moduł CI i karta smart

W przypadku dekodera wkładamy kartę chipem skierowanym w górę.

Miejsce na kartę smart

Sprawdzić podłączenie kabla antenowego wraz z wtyczkami i gniazdami. Jeśli problemy występują nadal skontaktować się działem technicznym nr tel. 600218218 lub 608630158.
W przypadku gdy korzystamy z dekodera należy sprawdzić czy telewizor przełączony jest na odpowiednie wyjście HDMI, jeżeli do odbioru wykorzystujemy telewizor wraz modułem CI, sprawdzamy poprawność podłączenia kabla antenowego.
Dekoder cyfrowy jest to urządzenie ( odbiornik ) służące do odbioru kodowanych programów telewizji cyfrowej.
Karta deszyfrująca służy do odkodowania zaszyfrowanych programów . Karta jest wkładana w odpowiedni port w dekoderze lub module CI. Karty nie należy wyjmować z urządzenia.
Szyfrowanie ( kodowanie ) programów ma na celu podział całej oferty programowej na poszczególne pakiety , zróżnicowane cenowo oraz pod względem tematyki programów.
Moduł CI to urządzenie umożliwiające odbiór programów płatnych, kodowanych . Jest kilka systemów kodowania programów cyfrowych np. Conax. Moduł nie służy do wyszukiwania programów a jedynie do odkodowania. Wyszukanie i odbiór programów cyfrowych możliwy jest za pomocą wbudowanego w telewizor tunera DVB-C , DVB-T lub DVB-S .W przypadku telewizji w sieciach kablowych jest to tuner DVB-C.
Moduł CI należy wsunąć do dedykowanego slotu (portu) w telewizorze. Prawie wszystkie telewizory posiadają gniazdo do podłączania modułów, choć zdarzają się takie ( te starsze), które są go pozbawione. Gniazdo na moduł umieszczone jest zazwyczaj z boku lub na tylnej ściance telewizora, obok innych złącz takich jak HDMI czy USB. Wyjątkiem są niektóre telewizory, które mają gniazdo na górze tylnej ścianki, odseparowane od innych złącz.
Należy sprawdzić w dokumentacji ( instrukcji obsługi) telewizora czy ma wbudowany tuner DVB-C ( dla telewizji w sieciach kablowych) pracujący w systemie MPEG4.
Przyczyną może być słabej jakości sygnał bądź wadliwa instalacja kablowa po stronie użytkownika wewnątrz mieszkania lub po stronie operatora. Należy sprawdzić przewód, wtyczki, złączki, czy się nie poluźniły. W przypadku gdy w mieszkaniu są dwa telewizory lub więcej , należy sprawdzić złączki na kablu rozgałęźnika. Jeżeli problem występuje nadal, należy to zgłosić do Biura Obsługi Klienta. Przy zgłoszeniu bardzo pomocne jest podanie szczegółów : daty i godziny oraz nazwy kanału, na którym zaobserwowano niepokojące zakłócenia.
W przypadku odbioru telewizji cyfrowej za pomocą dekodera , należy się upewnić czy telewizor i dekoder są włączone. Następnie sprawdzić połączenie kablowe między telewizorem a dekoderem oraz ustawić w telewizorze odpowiednie źródło sygnału (najczęściej HDMI lub EURO/SCART). Gdy telewizję odbieramy z udziałem modułu CI należy sprawdzić podłączenie kabla antenowego , następnie sprawdzić ustawienia telewizora , czy nie jest przełączony np. na źródło zewnętrzne lub w tryb odbioru telewizji analogowej.
Część audycji telewizyjnych ( zwłaszcza z przed kilku lat ) była nagrywana w formacie obrazu 4:3. W takim przypadku na ekranie telewizorów , które mają ekran w formacie 16:9 występują po bokach czarne pasy. Można je zlikwidować zmieniając format wyświetlania obrazu w telewizorze z ustawienia auto na tryb 16:9 .Zmiana ta spowoduje jednak , że obraz nie będzie miał oryginalnych proporcji. Obraz będzie spłaszczony.
Nie wszystkie programy lub audycje telewizyjne zawierają napisy. W takim przypadku mimo włączonej funkcji ,napisów na ekranie nie będzie.
Należy sprawdzić czy karta jest prawidłowo włożona do dekodera lub modułu CI. W przypadku modułu CI karta powinna być włożona złotym chipem w kierunku strony modułu , na której jest napis „ Conax” ( po przeciwnej stronie z kodem kreskowym i numerem seryjnym) . W przypadku dekoderów karta powinna być włożona w zależności od typu dekodera: Skymaster HDX2 – chipem do przodu i do góry Opticum - chipem do przodu i do dołu NX4 - chipem do przodu i do dołu Technisat, Technistar K1 - chipem do przodu i do dołu Wkładając kartę należy obserwować ekran. Dekoder podaje informacje o nieprawidłowym Włożeniu karty.
Należy sprawdzić czy program zakodowany jest w naszym pakiecie. Nadawcy często chcą aby dany program był odkodowany przez jakiś czas ( w ramach tzw. „otwartego okna”). Wtedy program działa nawet jeśli nie jest w naszym abonamencie. Po zakończeniu promocji program jest ponownie kodowany. Jeżeli programy są w naszej ofercie , a nadal występuje napis „program zakodowany” powodem prawdopodobnie jest nieprawidłowe działanie modułu CI lub brak uprawnień karty deszyfrującej. Należy odłączyć na chwilę telewizor od prądu. Jeśli to rozwiązanie nie pomoże wyjąć i ostrożnie włożyć ponownie moduł CI. Jeżeli problem występuje nadal skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
Należy sprawdzić czy telewizor lub dekoder nie są wyciszone. Jeśli ustawienie głośności jest dobre, należy odłączyć dekoder od prądu i po ok. 10 sekundach podłączyć ponownie.
Duża ilość kanałów telewizyjnych, którą Państwu dostarczamy wymaga odpowiedniego posortowania, aby łatwiej było znaleźć ulubione treści. Kanały pogrupowane są w bloki tematyczne, ale możliwe jest też ustawienie własnej kolejności listy programów korzystając z opcji w menu dekodera. Zostawione miejsca wolne służą jako rezerwa na ewentualność dodania nowego programu o podobnej tematyce.
Zaletą telewizji cyfrowej oprócz nadawania obrazu i dźwięku jest dużo dodatkowych usług. Jedną z nich jest nadawanie audycji telewizyjnych i filmów w kilku wersjach językowych. W przypadku dekoderów nie ma problemu ponieważ dekodery mają oprogramowanie, które powoduje ,że dekoder zawsze wybiera polską wersję językową. Gdy program oglądamy bezpośrednio z telewizora przy użyciu modułu CI , wybór ścieżki dźwiękowej zależy od ustawień telewizora. Telewizor wybiera oryginalną ścieżkę audio . Należy wówczas dokonać zmiany ścieżki dźwiękowej. Zmianę ścieżki dźwiękowej można dokonać w menu telewizora . Miejsce w menu należy szukać według instrukcji telewizora .
Tak, korzystając z usługi Multiroomu można odbierać takie same lub różne pakiety jednocześnie lub niezależnie na np. 2 odbiornikach telewizyjnych. Usługa dostępna jest od pakietu START i nie dotyczy dodatkowo zakupionych kanałów Premium.
Korzystanie z tej usługi wymaga dodatkowego dekodera lub telewizora, który będzie można wyposażyć w moduł CI. Jeśli uruchomienie usługi wymaga dodatkowych prac instalacyjnych związanych z okablowaniem, to są one wykonywane za dodatkową opłatą, która jest określona w Cenniku.
Większość dekoderów ma domyślnie włączoną funkcję automatycznego wyłączenia. Po określonym czasie bezczynności ( brak przełączania programów , regulacji głośności itp.) dekoder automatycznie się wyłączy. Należy w menu dekodera wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania.
Dekodery oraz niektóre telewizory dokonują w godzinach nocnych sprawdzania i aktualizacji programów. Jeżeli w tym momencie program nie jest nadawany lub jest awaria , to dekoder lub telewizor usunie dany program z listy. Należy ponownie przestroić dekoder lub telewizor ( wykonać automatyczne skanowanie programów ) wg instrukcji.
Ilość producentów telewizorów oraz typów telewizorów nie pozwala jednoznacznie opisać sposobu przestrojenia telewizora , skanowania kanałów. Należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi telewizora. Jedynie niektóre ustawienia będą wspólne dla wszystkich odbiorników i będą zależały od operatora.
W naszej sieci będzie to:
1. ID sieci – cyfra „1”
2. Prędkość transmisji ( symboli) – 6900
3. Modulacja – 256
4. Częstotliwość początkowa – 194 MHz lub 194 000 kHz
Niektóre z odbiorników wyświetlają komunikat „pomiń zaszyfrowane programy” - w żadnym wypadku nie zaznaczamy tej opcji. Programy zaszyfrowane to te, do odbioru których potrzebna jest karta deszyfrująca, a taką mamy zainstalowaną w dekoderze lub w module CI, który jest wsunięty do odbiornika TV.
Prawdopodobnie dekoder lub odbiornik telewizyjny został przełączony na odbiór programów radiowych. Należy przełączyć z powrotem dekoder lub telewizor na programy telewizyjne. Na pilocie jest specjalny przycisk przełączający na telewizję.
PVR (z ang. Personal Video Recorder) jest funkcja jaką posiadają dekodery i niektóre telewizory służąca do nagrywania materiałów video. Nagrywanie odbywa się na dysku wewnętrznym ( jeśli dekoder lub telewizor taki posiada) lub na dysku zewnętrznym podłączanym do portu USB telewizora lub dekodera. Nagrywać można w czasie rzeczywistym lub zaprogramować na konkretną datę i godzinę.
Usługa Time Shift pozwala zatrzymać trwanie danego programu na dowolny czas ( zależne od pojemności dołączonego dysku) a następnie wznowić jego odtwarzanie. Odtwarzanie będzie wówczas z opóźnionym czasem .W każdej chwili możemy wrócić do czasu rzeczywistego odtwarzania programu wciskając dedykowany do tego przycisk na pilocie. Aby usługa mogła działać musi być dołączony , jak w usłudze PVR , dysk zewnętrzny lub wewnętrzny.
EPG (z ang. Electronic Program Guide) jest to elektroniczny przewodnik po programach. Możemy dowiedzieć się co w danej chwili jest nadawane ( tytuł , rok produkcji , reżysera oraz krótki opis programu) . EPG informuje również co jest lub co będzie nadawane na innych programach i późniejszym czasie.
Replay TV jest to funkcja umożliwiająca obejrzenie programu , który już został wyemitowany i którego z różnych powodów nie mogliśmy obejrzeć. Korzystając z tej usługi możemy np. cofnąć trwającą już audycję i obejrzeć ją od początku. Wybór programów i czas oglądania wstecz zależy od operatora , który tą usługę oferuje. Usługa dostępna jedynie w technologii IPTV.
Na pilocie naciskamy koło zębate, następnie System → Pilot zdalnego sterowania Bluetooth, naciskamy przycisk OK, następnie zgodnie z instrukcją naciskamy naraz przyciski INFO oraz EPG na parę sekund.
Usługa IPTV Eltronik skierowana jest do osób będących w zasięgu sieci światłowodowej.
Dekoder bądź dekodery są podłączane przez naszych techników, podczas wykonywania instalacji. Dekodery podłączane są za pomocą przewodu UTP tzw. skrętki komputerowej i muszą być wpięte pod odpowiednie porty. Standardowo dekoder wpinamy do urządzenia Huawei ( Terminal optyczny ONT ) do portu ETH2,ETH,ETH4 lub bezpośrednio do Routera Dlink do portu ETH4.
Nie, nowi abonenci mają możliwość skorzystania z samej usługi telewizji IPTV.
Internet jest całkowicie oddzielony od Telewizji IPTV. Przy jednoczesnym korzystaniu z usługi Telewizji IPTV i Internetu - prędkość nie ulegnie pogorszeniu.
Jest możliwość zaprogramowania pilota IPTV od dekodera do obsługi TV (nie dotyczy pilotów działających po bluetooth).
Nagrania są przechowywane na serwerach, przez czas określony w umowie. Nie można zapisać materiałów lokalnie np. na pendrive itp.