Dziękujemy za wybranie firmy ELTRONIK jako lokalnego Operatora – to właściwy wybór !

W celu ułatwienia korzystania z naszych usług, przygotowaliśmy dla Państwa przydatne informacje i wskazówki w formie pytań i odpowiedzi tzw. FAQ.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zagadnieniami, które być może pozwolą i przyspieszą w rozwiązaniu m. in. problemu technicznego.

Pracownik Działu Technicznego firmy ELTRONIK sam przeprowadza całą instalację. Na zewnątrz budynku instalowana jest antena odbierająca sygnał, od której przeprowadza się przewód typu UPT (tzw. skrętka) do domu klienta. Trasa przebiegu kabla uzgodniona zostaje wcześniej z klientem. W wielu przypadkach instalacja jest już przygotowana, można ją ponownie wykorzystać np. pozostałość po usłudze od innego Operatora. Warto zadbać by budując nowy dom przygotować już instalację wg powyższego schematu.
Internet w technologii radiowej zawsze podłączany jest po uprzednim sprawdzeniu sygnału (na mapie topograficznej lub w przypadku wątpliwości podczas wizji lokalnej w terenie). Usługę Internetu Radiowego oferujemy klientom, którzy są w zasięgu bardzo dobrego sygnału. Warunki ukształtowania terenu mogą z czasem upływu lat ulec zmianie np. rosnące drzewa lub nowo powstające budynki na drodze sygnału z anteny. Przedmiotowe zmiany mogą zatem spowodować spadki prędkości i niestabilność działania usługi. Jeśli doświadczymy takich okoliczności, należy skontaktować się z naszym Działem Technicznym, który zweryfikuje sytuację na miejscu i zaproponuje rozwiązanie w postaci zmiany miejsca mocowania lub wymianę anteny.
W większości przypadków problem jest po stronie Routera : posiadamy go już klika lat i nie współdziała on z nowymi urządzeniami ; posiadanie routera kilka lat obniża jego sprawność. W takich sytuacjach zaleca się wymianę Routera lub kontakt z naszym serwisem, który pomoże znaleźć optymalne rozwiązanie.
Internet Radiowy w sieci ELTRONIK jest bez limitu, dostępny 24 godziny na dobę.
Internet w sieci ELTRONIK można uruchomić na każdym systemie operacyjnym, który posiada obsługę protokołu TCP/IP, np. DOS, Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS, BeOS, Novell, OS/2, Workbench, QNX, Amix, Android, Firefox OS, Chrome OS.
Do zwykłego modemu kablowego urządzenie podłączane jest kablem ETHERNET tzw. skrętką, natomiast opcja WIFI pozwala na bezprzewodową łączność z Internetem.
Jeżeli na karcie sieciowej nie świeci się dioda link oznacza to, że brak jest połączenia pomiędzy kartą sieciową zainstalowaną w urządzeniu abonenta (komputer) a Modemem kablowym, Routerem lub Terminalem optycznym ONT. Należy sprawdzić, czy kabel Ethernet pomiędzy tymi dwoma urządzeniami nie jest uszkodzony, czy wtyczki przy w/w urządzeniach i karcie sieciowej są poprawnie i do końca włożone. Jeżeli powyższe czynności nie przyniosły skutku, prawdopodobnie uszkodzeniu uległa Państwa karta sieciowa lub jest źle skonfigurowana.
Tak, można podłączyć jeden komputer za pośrednictwem bezprzewodowej karty sieciowej, a drugi poprzez zwykłą kartę sieciową.
Po instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego konieczny jest restart modemu poprzez wyłączenie go z prądu, a następnie restart komputera. Operacje te należy wykonać w następującej kolejności:
- wyłączyć modem kablowy poprzez odłączenie przewodu zasilającego,
- wyłączyć komputer,
- włączyć modem kablowy i zaczekać aż zapalą się wszystkie zielone diody,
- włączyć komputer.
Najprawdopodobniej aplikacja jest źle skonfigurowana. Przypuszczalnie firewall domyślnie blokuje połączenia, które są wymagane do prawidłowego działania sieci. Radzimy dokładne zapoznanie się z dokumentacją programu.
Prosimy o kontakt z Działem Serwisu IT, ze względu na to, że przyczyn tego typu problemu może być wiele.
Wskazane jest, aby powyższe urządzenia były włączone do sieci 24 godziny na dobę. W sieci funkcjonuje system nadzoru monitorujący w sposób ciągły parametry Modemów i Terminali optycznych. Ich stała praca ułatwia gromadzenie informacji pozwalających na pełną diagnostykę parametrów przyłącza oraz pracy samego urządzenia.
Połączenie WiFi może wpływać na osiąganą prędkość internetu. Połączenie WiFi jest szczególnie narażone na takie czynniki jak: zakłócenia (zagłuszenia) transmisji przez inne nadajniki pracujące w tym samym zakresie częstotliwości, odległość od nadajnika i przeszkody na drodze pomiędzy urządzeniem WiFi a komputerem.
Blokowane są Porty od usługi DHCP : UDP: 67-68 oraz NetBIOS UDP: 137-139
Należy sprawdzić czy Modem jest podłączony do prądu i czy diody sygnalizujące pracę modemu (DS, US, online) się świecą.
W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na diodę LINK, która łączy Modem z urządzeniem Abonenta - czy jest zapalona oraz na diodę sygnalizującą połączenie z Internetem.
Restart urządzeń może pomóc przywrócić usługę Internetu. Jeśli nadal usługa nie działa prosimy zgłosić problem do Działu IT.
Tak, poprzez dodatkowy Router lub z jego pominięciem jeżeli Abonent otrzymał od Operatora Modem kablowy lub Terminal optyczny ONT z funkcją routera.
Sprawdzić sygnalizację lampek
- PON – świeci w kolorze zielonym
- LOS – lampka normalnie jest wyłączona, przy przerwie optycznej świeci w kolorze czerwonym.
- LAN - sygnalizacja w kolorze zielonym oznacza podłączenie urządzenia Abonenta do tego portu w innym przypadku jest wyłączona
Router ( jeśli Abonent posiada) należy podłączyć pomiędzy portem WAN w routerze a portem LAN1 w Terminalu optycznym ONT HUAWEI.
W przypadku gdy urządzenia są podłączone prawidłowo i lampki nie sygnalizują błędów, usterkę usługi należy zgłosić do Działu IT
Zalecamy pobranie (ze sprawdzonych źródeł ) i zainstalowanie aplikacji analizującej sygnał WiFi. Na jej podstawie można ocenić jakie sieci mają wpływ na nasz sygnał i czy jest on dostatecznie silny. Routery WiFi fabrycznie ustawiane są na dobór pasma w sposób automatyczny. Abonent może dokonać zmiany i wybór innego kanału w opcjach WiFi routera jest pierwotne ustawienia pasma są niewystarczające.
Hasło dostępne jest na naklejce, która umieszczona jest pod spodem lub z boku urządzenia. Hasło oznaczone jest jako : password, psk lub pin.
Należy wykonać fabryczny restart Routera i przywrócić hasło fabryczne lub skontaktować się z Działem IT.
Nowe Routery wyposażone są w porty ETH 1 Gbit/s , ale urządzenia Abonenta mogą posiadać kartę sieciową obsługującą tylko 100Mbit/s. Podobnie jest ze starszymi typami Routerów WiFi – nie są one w stanie obsłużyć wyższych prędkości, na które Abonent zawarł umowę. Rozbieżności prędkości prosimy zgłaszać do serwisu IT.
W wyszukiwarce Internetowej należy wpisać polecenie : Moje IP.
Zalecane jest zainstalowanie na komputerze program antywirusowy i nie podłączać Routerów bez zabezpieczenia sieciowego. Bardzo ważne jest, aby przede wszystkim nie udostępniać nikomu danych do logowania do sieci WiFi.
Zalecany jest zrestart w/w urządzeń poprzez wyłączenie i ponowne włączenie do prądu. W przypadku urządzenia światłowodowego ONT konieczny jest kontakt z Działem IT.
Prędkość Internetu zależy miedzy innymi od ilości urządzeń pracujących w tym samym czasie w sieci domowej. Wpływ ma także sam komputer. Zainstalowane na nim oprogramowanie powinno być wolne od wirusów. Duże znaczenie ma wydajność karty sieciowej i dysku HDD. Zagadnienie jest bardzo złożone w szczególnie przy korzystaniu z sieci WiFi. W tym przypadku bardzo dużą rolę odgrywa odległość urządzenia klienta (komputera) od Routera WiFi.
Modem kablowy z usługą Wi-Fi skonfigurowany w trybie pracy router, maksymalna liczba podłączonych urządzeń to : cztery przez połączenie Ethernet (4 porty LAN) i osiem przez WiFi ( zalecane) .
Bez usługi WiFi bądź przy Modemie kablowym skonfigurowanym w trybie pracy bridge można podłączyć maksymalnie jedno urządzenie.
Podobna sytuacja jest dla urządzeń podłączanych do Terminala optycznego ONT (światłowód).
Przy działającej usłudze powinny świecić się diody: Power, PON, LAN ( 1-4 => świeci się tylko wykorzystany port LAN), CATV=> gdy jest wykorzystana telewizja z gniazda RF.
Tak można podłączyć własny router. W przypadku, gdy Terminal Optyczny ONT pełni funkcję Routera należy poprosić specjalistę o pomoc w skonfigurowaniu własnego Routera.
Internet w sieci ELTRONIK jest bez limitu.
Od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 21:30 tel. 56/6498144 lub tel. 608630158 czynny całą dobę. W dni wolne od pracy oraz po godz. 21:30 zgłoszenia przyjmowane są przez Call-Center, które następnie obsługiwane są przez osobę dyżurującą w serwisie IT.
Zaleca się by pomiar przeprowadzić wykorzystując podłączenie po sieci kablowej.
Router najlepiej umieścić w centralnej części mieszkania lub domu. Z daleka od urządzeń emitujących sygnały elektromagnetyczne np. odbiorniki telewizyjne czy urządzenia z kartami WiFi i itp.).
Wpływ na jakość działania usługi WiFi również mają: ściany i stropy żelbetowe, które tłumią sygnał.
Urządzenia WiFi mogą się wzajemnie zakłócać. Zalecane jest skorzystanie z usług osoby z doświadczeniem informatycznym, która skonfiguruje 2 urządzenia, które następnie będą prawidłowo działały w sieci domowej.