Dziękujemy za wybranie firmy ELTRONIK jako lokalnego Operatora – to właściwy wybór !

W celu ułatwienia korzystania z naszych usług, przygotowaliśmy dla Państwa przydatne informacje i wskazówki w formie pytań i odpowiedzi tzw. FAQ.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zagadnieniami, które być może pozwolą i przyspieszą w rozwiązaniu m. in. problemu technicznego.

Billing można sprawdzić za pośrednictwem naszej strony internetowej w Strefie Klienta – Biling rozmów. Wcześniej należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta w celu utworzenia konta tzw. Userpanel. Na życzenie Abonenta billing może też zostać wysłany pocztą lub na podany adres mailowy za opłatą zgodną z Cennikiem.
Usługa zastrzeżenia numeru jest opcją bezpłatną. Należy jednak zgłosić chęć zastrzeżenia w formie pisemnej. Zastrzeżenie może dotyczyć prezentacji numeru. Zastrzeżenie prezentacji polega na tym, że numer nie będzie wyświetlany na telefonie odbiorcy połączenia telefonicznego. Aby działanie było skuteczne, należy to jak najszybciej zgłosić (najlepiej wraz z aktywacją numeru).
Chcąc podpisać umowę na pakiet telefoniczny (z zachowaniem dotychczasowego numeru) w sieci ELTRONIK należy przyjść do Biura Obsługi Klienta z ostatnią, łączną fakturą wystawioną przez aktualnego operatora telefonicznego. Na miejscu zostanie wypełniony wniosek o przeniesienie numeru oraz inne niezbędne dokumenty. Wniosek o przeniesienie numeru podpisuje osoba, na którą aktualnie widnieje umowa u obecnego operatora telefonicznego. Usługa przeniesienia nr jest bezpłatna.
W chwili podpisywania dokumentów o przeniesienie numeru, należy wskazać dogodny sposób poinformowania (telefoniczny, mailowy, sms). Gdy tylko Operator uzyska informację o terminie i możliwości przeniesienia numeru, niezwłocznie powiadamia o tym Abonenta.
Połączenia wewnątrz naszej sieci są całkowicie bezpłatne, bez względu na porę dnia.
Poprzez kontakt z BOK i Działem Rozliczeń lub poprzez iBOK.
W naszej sieci usługa ta jest bezpłatna. Instrukcję znaleźć można na naszej stronie internetowej. Aktywacja usługi pozwala na ustawienie przez Abonenta budzenia:
a) na określoną godzinę (tak zwane budzenie jednokrotne). Abonent dzwoniąc na numer *55HHMM# aktywuje usługę, *#55# sprawdza stan usługi, #55# dezaktywuje usługę. Gdzie HH oznacza godzinę, a MM minutę. Po aktywacji budzenia centrala zadzwoni do Abonenta o oznaczonej godzinie. Podniesienie słuchawki centrala traktuje jako wykonanie usługi.

b) na określoną godzinę, w określonych przez niego dniach tygodnia (tak zwane budzenie wielokrotne). Abonent dzwoniąc na numer *57*HHMM*YYYYYY# aktywuje usługę, *#57# sprawdza stan usługi, #57# dezaktywuje usługę. Gdzie HH oznacza godzinę, a MM minutę. W miejsce YYYYYY należy wpisać dni tygodnia w jakie ma być aktywne budzenie (1-poniedziałek, 2-wtorek do soboty włącznie ). Np. *57#1100*135# oznacza budzenie na godzinę 11:00 w poniedziałek, środę i piątek w każdym tygodniu do czasu dezaktywacji usługi.
Tak, usługę przekierowania bezwarunkowego można uruchomić samodzielnie w następujący sposób:
- dzwoniąc na numer *21*XXX# , gdzie XXX oznacza numer komórkowy.
Wprowadzając *#21# sprawdzamy stan usługi a poprzez #21# dezaktywujemy ją.
Centrex jest usługą, która polega na zainstalowaniu wirtualnej centralki przez operatora realizującej funkcje centrali abonenckiej. Usługa głównie skierowana do klienta biznesowego posiada szereg funkcji typu przełączanie rozmów z zapowiedzią czy bez ; przekierowywanie połączeń, usługa fax2mail czy też możliwość realizacji połączeń wewnętrznych za pomocą nr skróconych – 3 cyfrowych.
Dzwoniąc na numer *67*XXX# aktywujemy usługę , wprowadzając *#67# sprawdzamy stan usługi a poprzez #67# dezaktywujemy ją , gdzie XXX oznacza numer na jaki mają być przekierowywane wszystkie połączenia.

Uwaga : Abonenci usługi centrex dodają zero przed wprowadzeniem numeru.
Telefony stacjonarne oferowane w ELTRONIK mogą być stosowane do połączenia z centralą alarmową. Trzeba jednak pamiętać, że modem kablowy, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja telefoniczna, wymaga zasilania. Zasilania wymagają również wszystkie urządzenia pośrednie między modemem i centralą telefoniczną ELTRONIK. Stąd, w przypadku dłuższych awarii sieci energetycznej, nie będą działały powiadomienia z centrali alarmowej.
ELTRONIK oferuje minimalny poziom jakości usług transmisji głosu w telefonii stacjonarnej na poziomie 4. Jest to wartość wskaźnika jakości transmisji głosu MOS (Mean Opinion Score) mierzona metodą ACR (Absolute Category Rating).
Naliczanie jest sekundowe, nie dotyczy połączeń specjalnych np. infolinii , informacji telefonicznej i usług specjalnych o podwyższonej płatności np. 0-700.
Wszystkie aparaty analogowe, posiadające wybieranie tonowe dedykowane dla telefonii stacjonarnej, które spełniają normy homologacyjne w naszym kraju.
Tak, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia informatyczne, które eliminują podłączenia „pirackie”.
Wykorzystane limity można sprawdzić dzwoniąc na nr 9444 Automat podaje sumę minut pozostałych do wykorzystania dla wszystkich promocji . Bardziej szczegółowe dane dla poszczególnych promocji można uzyskać kontaktując się z Działem Informatycznym.
Sprawdź czy Modem telefoniczny jest podłączony do prądu. Jeśli tak skontaktuj się Serwisem informatycznym – przyczyn powyższych problemów może być bardzo dużo. Nasz serwis dokona automatycznego sprawdzenia i pomoże rozwiązać problem.
Zamówienie można złożyć dzwoniąc na numer 56/6498100 lub wypełniając formularz znajdujący się na stronie KONTAKT . Usługę również można zamówić w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.
Abonenci ELTRONIK mogą korzystać z usługi Telefonii bez konieczności posiadania stałego dostępu do Internetu ani komputera.
Kabel (RJ-11) od aparatu telefonicznego należy połączyć w Modemie kablowym / Terminalu optycznym ONT wpinając końcówkę do wyjścia Tel 1.
Tak. Numer telefonu można zmienić po wcześniejszym złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta.
Tak jest możliwie. Zalecamy jednak skorzystanie z usługi Fax2mail. Proponowana usługa jest to wirtualny fax z numerem, dzięki któremu można otrzymywać faksy na swoją skrzynkę email w formacie załączników PDF (tzw. fax przez internet)
Tak , należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, zamówić usługę blokady na hasło.