Informujemy, że program TV Okazje zostaje wycofany z naszej oferty programowej z dniem 31 sierpnia 2022 roku.

Z przyczyn niezależnych od nas, Nadawca w/w programu wycofał się ze współpracy wypowiadając umowę.